WebGT: Webbaserede grave- og rådighedstilladelser

 

Klik her for at logge ind.

10-11-2014 Systemet er blevet opdateret i dag. Det betyder, at hvis du som ansøger oplyser din e-mail adresse, så bliver  e-mail notificeringerne nu sendt til denne. Udfyldes ansøgerens e-mail ikke, går e-mail notificeringerne til den modtager, der hidtil har modtaget disse.

 

Den 1. december 2014 erstattes den nuværende WebGt-løsning af en portalløsning ’Råden over vej’, som tilgås fra virk.dk. Her skal man søge både Grave- og andre typer af  'Råden over vej' tilladelser.

Da du skal logge på med NemID, skal du som ansat i en virksomhed, benytte NemID medarbejdersignatur. Du kan læse mere om det her: https://www.nemid.nu/dk-da/erhverv/.

Skal du som privat person søge om  tilladelse til at opstille materiel eller afholde et arrangement, skal du benytte NemID privat. Det kan du læse mere om her: https://www.nemid.nu/dk-da/privat/.

 

Vejdirektoratet opfordrer til, at du allerede nu sikrer dig, at du har den nødvendige NemID.


02-09-2014 På strækninger med ITS systemer, hvor der skal søges om Rådighed over vejareal, er der et krav om, at ansøger altid skal udfylde og vedhæfte et eller flere ITS bilag. ITS bilaget skal vise tavlesætningen for de elektroniske tavler i afspærringen. Læs mere på siden Links her

07-07-2014 Der er kommet opdateret udgave af ”Instruks for råden over vejareal”, der skal overholdes ved alle arbejder på statsveje. Beskrivelse af SMS-indmelding er indført. Afsnit om gult blinksignal er fjernet, da det findes i håndbog om afmærkning af vejarbejder. Endvidere er teksten generel opdateret. Læs mere her

23-06-2014 Vedr. ansøgning om Rådighed over vejareal til Vejdirektoratet: Husk at angive VD-bestiller som Vejarbejderansvarlig på fanen Interessenter, hvis arbejdet er bestilt af Vejdirektoratet. Er arbejdet ikke bestilt af Vejdirektoratet, skal denne interessent ikke udfyldes. Se mere her

Ved spørgsmål til ansøgningsproceduren og/eller feltudfyldelse kontakt da venligst den myndighed, der skal ansøges hos.

Ved behov for generel support kan Vejdirektoratets brugersupport kontaktes på 7244 3300 eller vejman.dk@vd.dk. Telefonen er åben alle arbejdsdage 9.00 – 12.00 og 12.30 – 15.00 (fredag kun til kl. 14.00).

 

 

app150