WebGT: Webbaserede grave- og rådighedstilladelser

 

Klik her for at logge ind.

 

25-11-2014 Den 1. december erstattes 'WebGT' af en ny portal løsning 'Råden over vejareal'. Læs mere her

 

10-11-2014 Systemet er blevet opdateret i dag. Det betyder, at hvis du som ansøger oplyser din e-mail adresse, så bliver  e-mail notificeringerne nu sendt til denne. Udfyldes ansøgerens e-mail ikke, går e-mail notificeringerne til den modtager, der hidtil har modtaget disse.

 


02-09-2014 På strækninger med ITS systemer, hvor der skal søges om Rådighed over vejareal, er der et krav om, at ansøger altid skal udfylde og vedhæfte et eller flere ITS bilag. ITS bilaget skal vise tavlesætningen for de elektroniske tavler i afspærringen. Læs mere på siden Links her

07-07-2014 Der er kommet opdateret udgave af ”Instruks for råden over vejareal”, der skal overholdes ved alle arbejder på statsveje. Beskrivelse af SMS-indmelding er indført. Afsnit om gult blinksignal er fjernet, da det findes i håndbog om afmærkning af vejarbejder. Endvidere er teksten generel opdateret. Læs mere her

23-06-2014 Vedr. ansøgning om Rådighed over vejareal til Vejdirektoratet: Husk at angive VD-bestiller som Vejarbejderansvarlig på fanen Interessenter, hvis arbejdet er bestilt af Vejdirektoratet. Er arbejdet ikke bestilt af Vejdirektoratet, skal denne interessent ikke udfyldes. Se mere her

Ved spørgsmål til ansøgningsproceduren og/eller feltudfyldelse kontakt da venligst den myndighed, der skal ansøges hos.

Ved behov for generel support kan Vejdirektoratets brugersupport kontaktes på 7244 3300 eller vejman.dk@vd.dk. Telefonen er åben alle arbejdsdage 9.00 – 12.00 og 12.30 – 15.00 (fredag kun til kl. 14.00).

 

 

app150